Educational Planning

Educational Planning

سرگذشت یک بچه تنبل

کلاس اول دبستان، شیراز بودم سال 1340، وسطای سال اومدیم اصفهان یک مدرسه اسمم رانوشتند. شهرستانی بودم لهجه غلیظ ترکی قشقایی ،ازشهری غریب.ماکتابمان دارااناربود. ولی اصفهان آب بابا .معضلی بودبرای من، هیچی نمی فهمیدم.

البته توشهر خودمان هم همچین خبری ازشاگرد اول بودنم نبود ولی باسختی وبدبختی درسکی میخواندم.

تواصفهان شدم شاگرد تنبل کلاس. خانم معلم پیرو بی حوصله ای داشتیم که شد دشمن قسم خورده من.هرکس درس نمی خواند می گفت : می خوایی بشی فلانی ومنظورش من بینوابودم.

باهزارزحمت رفتم کلاس دوم.آنجا همازبخت بدمن ، این خانم شد معلممان. همیشه ته کلاس می نشستم وگاهی هم چوبی میخوردم که یادم نرود کی هستم.

دیگر خودم هم باورم شده بود که شاگرد تنبلی هستم تاابد.

کلاس سوم  یک معلم جوان وزیبا آمد مدرسه مان. لباسهای قشنگ می پوشید وخلاصه خیلی کاردرست بود اورابرای کلاس ماگذاشتند . من خودم ازاول رفتم ته کلاس نشستم . میدونستم جای من اونجاست.

درس داد، مشق گفت که برای فردابیارین.

آنقدر به دلم نشسته بود که مشقم راتمیز نوشتم. ولی میدانستم نتیجه تنبل کلاس چیست.

فرداش که اومد ، یک خودنویس خوشگل گرفت دستش وشروع کرد به امضاکردن مشق ها . همگی شاخ درآورده بودیم. آخه مشقامون رایاخط میزدن یاپاره میکردن، وقتی به من رسید باناامیدی مشقامونشون دادم، دستام می لرزید وقلبم به شدت می زد.

زیرهرمشقی یه چیزی می نوشت : عالی  .........

باورم نمی شد ، بعداز سه سال این اولین کلمه ای بود که درتشویق من بیان شده بود. لبخندی زد ورد شد سرم راروی دفترم گذاشتم وگریه کردم به خودم گفتم  هرگز نمی گذارم بفهمدمن تنبل کلاسم به خودم قول دادم بهترین باشم.

آن سال بامعدل بیست شاگرد اول شدم وهمینطور سال های بعد.

همیشه شاگرد اول بودم وقتی کنکور دادم نفرششم کنکور درکشور شدم وبه دانشگاه تهران رفتم.

یک کلمه به آن کوچکی سرنوشت مراتغییر داد.

چراکلمات مثبت وزیباراازدیگران دریغ می کنیم؟ به ویژه ماپدران ، مادران، معلمان ، استادان، مربیان، رئیسان و......

خاطره ای از اامیر محمدنادری قشقایی - استاد روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه کنت انگلستان

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر ۱۳۹۴ساعت 15:51  توسط soltani  | 

اربعین

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 9:52  توسط soltani  | 

خاطره

روز اول که تصمیم گرفتم خودم رو برای تحصیلات تکمیلی آماده کنم.......رفتم کتابخونه محلمون و ثبت نام کردم میدونستم که امکان مطالعه تو خونه رو ندارم......... بعد ازیه روز سخت کاری به کتابخونه رفتم کتابهام و ازتو کیفم درآوردم طبق برنامه شروع کردم به خوندن .....تمام نکته هارو نوشتم قسمت های مهم رو هایلایت کردم ..گوشه ی هر برگه رو خلاصه نویسی کردم ...ساعت 11 شب شد و من وسایلم رو جمع کردم به طرف خونه راه افتادم .خیلی ازخودم راضی بودم ....یه نفس عمیقی کشیدم وخداروشکر کردم........روز بعد بعد ازکار وقتی رسیدم کتابخونه یه چایی خوردم کتابهای دیشب رو گذاشتم روی میز ...... هرچی نگاش کردم هیچی نمی فهمیدم بدترازهمه اینکه یادم نمی اومد کی من خلاصه نویسی کردم......اصلا" اون خطهارو کی کشیده بودم.....خدایا مغزم کار نمیکرد....... انگار هیچی نخونده بودم.........سرم درد گرفت ، میخواستم دادبزنم ،گریه م گرفته بود..... یه کم فکرکردم خودم و جمع وجورکردم و شروع کردم به خوندن ......ادامه دادم..... پشت کارم بیشتر شده بود بعدازیه هفته مثل اینکه سلولهای خاکستری مغزم کارافتاده بود ...... بهتر میفهیدم.....بیشتریادم میموند....دیگه معنی پشتکاروتمرین رو خوب میفهمیدم.

امروز به مطلبی که استادم دکتر بختیاری فرستاده بیشتر ایمان دارم

قانون 15دقیقه چیست؟

این قانون به قدرت تغییرات کوچک اشاره دارد!

ساموئل اسمایلز ، مولف کتاب اخلاق و اعتماد به نفس، بر این اعتقادست که
تکرار کارهای کوچک نه تنها شخصیت انسان را میسازد بلکه شخصیت ملت ها را
تعیین می کند.

1-اگر روزی 15 دقیقه را صرف خودسازی کنید در پایان یک سال، تغییر ایجاد شده در خویش را به خوبی احساس خواهید کرد.

2-اگر روزی 15 دقیقه از کارهای بی اهمیت خویش بکاهید، ظرف چند سال موفقیت نصیبتان خواهد شد.

3-اگر روزی 15دقیقه را به فراگیری زبان اختصاص دهید از هفته ای یک بار کلاس زبان رفتن بهتر است.

4-اگر روزی 15دقیقه را به پیاده روی سریع اختصاص دهید از هفته ای چند بار به باشگاه ورزشی رفتن، نتیجه ی بهتری خواهید گرفت.

5-اگر روزی 15 دقیقه مطالعه و سلول های خاکستری خویش را درگیر کنید؛ به پیشرفت های عظیم یادگیری دست خواهید یافت.

زیبایی روش یا قانون 15 دقیقه در این است که آنقدر کوتاهست که هیچ وقت به بهانه ی این که وقت ندارید آن را به تاخیر نمی اندازید.

جالبتر اینکه،کشور ژاپن امروزه موفقیت خود را مدیون این قانون میداند.

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 18:30  توسط soltani  | 

السلام علی الحسین

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۴ساعت 20:1  توسط soltani  | 

روش های تدریس

نام :فریده              نام خانوادگی : سلطانی زادثابت                استاد: ابوالفضل بختیاری                   درس:روش های تدریس پیشرفته

مقدمه:

حمد وسپاس خدواندی را که گل ستایش خودرا ازنسیم عنایت اوبرچمن زبان می رویاند.

دراین قسمت برآن شدم تا قسمت های مفید وخلاصه شده از کتاب روشهای تدریس نوین را به همکاران گرانقدر ارائه کنم . که هریک دریچه ای روشن ازروش تدریس و علم کلاسداری رابه روی مربیان و معلمان عزیز گشوده و مطالب ارزشمندی را به زیورطبع آراسته اند.

راهبردهای چگونگی سازمان دادن به فعالیتهای کلاس درس

وحدت تعلیماتی

دراین مبحث هدف ما از وحدت تعلیماتی رعایت مداومت تجارب و شناخت دانش آموزان دریک مقطع زمانی با محتوای آموزشی می باشد و توجه به ارتباط عمومی و هماهنگی افقی مطالب.

مثال : دردوره متوسطه به درجه بندی علمی مطالب ازحالت ساده ،عینی و محسوس به مراتب پیچیده و ذهنی توجه شود و مطالب ومحتوارابه صورت کلی مشخص نمایند ، علاوه برساختارکلی ،برای هرموضوع ،ساختار عمودی خاص نیزرعایت شود. به بیان دیگر درس ریاضی درتمام مراحل باید دارای ساختاری منظم و منطقی باشد. مفهوم عدد شروع ، به جمع، تفریق وچهار عمل اصلی ، کسر، جذر ، لگاریتم ، مشتق، ..... بیانجامد.

راهبردهای سازمان دادن به فعالیتهای کلاس درس

 1. اخذموافقت وافزایش مشارکت شاگردان درتدریس
 2. تعیین فعالیت فوری شاگردان پس از ورود به کلاس
 3. طرح سوالات انگیزشی برای توجه وتحریک تفکر دانش آموزان
 4. بیان دانش آموزان از یافته های خود برای دیگر دانش آموزان
 5. توجیه دانش آموزان مبنی براینکه امریادگیری غالبا" همراه مشکلات می باشد.مثلا" اگر دانش آموزی نمره کم آورد، ناامید نشود.
 6. آموزش دانش آموزان مبنی براینکه چگونه تفکر واحساسات خودرابنویسند.
 7. تقویت خواندن شفاهی
 8. کارگروهی به منظور مشارکت وتبادل تجارب گروهی
 9. تقویت حمایت گروهی
 10. کنفرانس به طور داوطلبانه

نتیجه گیری:

باید به وحدت تعلیماتی درکلاس توجه خاص نمود.

منبع: راهنمای عملی روشهای نوین تدریس باعنایت به نگرش فراشناختی از : دکتر عباس خورشیدی، شهاب الدین غندالی، محمدحسینی فهرجی  انتشارات پسین  ص 60-56

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴ساعت 18:30  توسط soltani  | 

روش های تدریس

نام :فریده              نام خانوادگی : سلطانی زادثابت                استاد: ابوالفضل بختیاری                   درس:روش های تدریس پیشرفته

مقدمه:

حمد وسپاس خدواندی را که گل ستایش خودرا ازنسیم عنایت اوبرچمن زبان می رویاند.

دراین قسمت برآن شدم تا قسمت های مفید وخلاصه شده از کتاب روشهای تدریس نوین را به همکاران گرانقدر ارائه کنم . که هریک دریچه ای روشن ازروش تدریس و علم کلاسداری رابه روی مربیان و معلمان عزیز گشوده و مطالب ارزشمندی را به زیورطبع آراسته اند.

راهبردهای چگونگی سازمان دادن به فعالیتهای کلاس درس

وحدت تعلیماتی

دراین مبحث هدف ما از وحدت تعلیماتی رعایت مداومت تجارب و شناخت دانش آموزان دریک مقطع زمانی با محتوای آموزشی می باشد و توجه به ارتباط عمومی و هماهنگی افقی مطالب.

مثال : دردوره متوسطه به درجه بندی علمی مطالب ازحالت ساده ،عینی و محسوس به مراتب پیچیده و ذهنی توجه شود و مطالب ومحتوارابه صورت کلی مشخص نمایند ، علاوه برساختارکلی ،برای هرموضوع ،ساختار عمودی خاص نیزرعایت شود. به بیان دیگر درس ریاضی درتمام مراحل باید دارای ساختاری منظم و منطقی باشد. مفهوم عدد شروع ، به جمع، تفریق وچهار عمل اصلی ، کسر، جذر ، لگاریتم ، مشتق، ..... بیانجامد.

راهبردهای سازمان دادن به فعالیتهای کلاس درس

 1. اخذموافقت وافزایش مشارکت شاگردان درتدریس
 2. تعیین فعالیت فوری شاگردان پس از ورود به کلاس
 3. طرح سوالات انگیزشی برای توجه وتحریک تفکر دانش آموزان
 4. بیان دانش آموزان از یافته های خود برای دیگر دانش آموزان
 5. توجیه دانش آموزان مبنی براینکه امریادگیری غالبا" همراه مشکلات می باشد.مثلا" اگر دانش آموزی نمره کم آورد، ناامید نشود.
 6. آموزش دانش آموزان مبنی براینکه چگونه تفکر واحساسات خودرابنویسند.
 7. تقویت خواندن شفاهی
 8. کارگروهی به منظور مشارکت وتبادل تجارب گروهی
 9. تقویت حمایت گروهی
 10. کنفرانس به طور داوطلبانه

نتیجه گیری:

باید به وحدت تعلیماتی درکلاس توجه خاص نمود.

منبع: راهنمای عملی روشهای نوین تدریس باعنایت به نگرش فراشناختی از : دکتر عباس خورشیدی، شهاب الدین غندالی، محمدحسینی فهرجی  انتشارات پسین  ص 60-56

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴ساعت 18:30  توسط soltani  | 

دوستان عزیز به وبلاگ من خوش اومدید

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴ساعت 18:28  توسط soltani  | 

دوستان عزیز به وبلاگ من خوش اومدید

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴ساعت 18:28  توسط soltani  | 

welcome

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 20:41  توسط soltani  | 

welcome


برچسب‌ها: http, dreamatico, com, data_images, flowers
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 20:40  توسط soltani  |