Educational Planning

Educational Planning

روش های تدریس

نام :فریده              نام خانوادگی : سلطانی زادثابت                استاد: ابوالفضل بختیاری                   درس:روش های تدریس پیشرفته

مقدمه:

حمد وسپاس خدواندی را که گل ستایش خودرا ازنسیم عنایت اوبرچمن زبان می رویاند.

دراین قسمت برآن شدم تا قسمت های مفید وخلاصه شده از کتاب روشهای تدریس نوین را به همکاران گرانقدر ارائه کنم . که هریک دریچه ای روشن ازروش تدریس و علم کلاسداری رابه روی مربیان و معلمان عزیز گشوده و مطالب ارزشمندی را به زیورطبع آراسته اند.

راهبردهای چگونگی سازمان دادن به فعالیتهای کلاس درس

وحدت تعلیماتی

دراین مبحث هدف ما از وحدت تعلیماتی رعایت مداومت تجارب و شناخت دانش آموزان دریک مقطع زمانی با محتوای آموزشی می باشد و توجه به ارتباط عمومی و هماهنگی افقی مطالب.

مثال : دردوره متوسطه به درجه بندی علمی مطالب ازحالت ساده ،عینی و محسوس به مراتب پیچیده و ذهنی توجه شود و مطالب ومحتوارابه صورت کلی مشخص نمایند ، علاوه برساختارکلی ،برای هرموضوع ،ساختار عمودی خاص نیزرعایت شود. به بیان دیگر درس ریاضی درتمام مراحل باید دارای ساختاری منظم و منطقی باشد. مفهوم عدد شروع ، به جمع، تفریق وچهار عمل اصلی ، کسر، جذر ، لگاریتم ، مشتق، ..... بیانجامد.

راهبردهای سازمان دادن به فعالیتهای کلاس درس

 1. اخذموافقت وافزایش مشارکت شاگردان درتدریس
 2. تعیین فعالیت فوری شاگردان پس از ورود به کلاس
 3. طرح سوالات انگیزشی برای توجه وتحریک تفکر دانش آموزان
 4. بیان دانش آموزان از یافته های خود برای دیگر دانش آموزان
 5. توجیه دانش آموزان مبنی براینکه امریادگیری غالبا" همراه مشکلات می باشد.مثلا" اگر دانش آموزی نمره کم آورد، ناامید نشود.
 6. آموزش دانش آموزان مبنی براینکه چگونه تفکر واحساسات خودرابنویسند.
 7. تقویت خواندن شفاهی
 8. کارگروهی به منظور مشارکت وتبادل تجارب گروهی
 9. تقویت حمایت گروهی
 10. کنفرانس به طور داوطلبانه

نتیجه گیری:

باید به وحدت تعلیماتی درکلاس توجه خاص نمود.

منبع: راهنمای عملی روشهای نوین تدریس باعنایت به نگرش فراشناختی از : دکتر عباس خورشیدی، شهاب الدین غندالی، محمدحسینی فهرجی  انتشارات پسین  ص 60-56

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴ساعت 18:30  توسط soltani  | 

روش های تدریس

نام :فریده              نام خانوادگی : سلطانی زادثابت                استاد: ابوالفضل بختیاری                   درس:روش های تدریس پیشرفته

مقدمه:

حمد وسپاس خدواندی را که گل ستایش خودرا ازنسیم عنایت اوبرچمن زبان می رویاند.

دراین قسمت برآن شدم تا قسمت های مفید وخلاصه شده از کتاب روشهای تدریس نوین را به همکاران گرانقدر ارائه کنم . که هریک دریچه ای روشن ازروش تدریس و علم کلاسداری رابه روی مربیان و معلمان عزیز گشوده و مطالب ارزشمندی را به زیورطبع آراسته اند.

راهبردهای چگونگی سازمان دادن به فعالیتهای کلاس درس

وحدت تعلیماتی

دراین مبحث هدف ما از وحدت تعلیماتی رعایت مداومت تجارب و شناخت دانش آموزان دریک مقطع زمانی با محتوای آموزشی می باشد و توجه به ارتباط عمومی و هماهنگی افقی مطالب.

مثال : دردوره متوسطه به درجه بندی علمی مطالب ازحالت ساده ،عینی و محسوس به مراتب پیچیده و ذهنی توجه شود و مطالب ومحتوارابه صورت کلی مشخص نمایند ، علاوه برساختارکلی ،برای هرموضوع ،ساختار عمودی خاص نیزرعایت شود. به بیان دیگر درس ریاضی درتمام مراحل باید دارای ساختاری منظم و منطقی باشد. مفهوم عدد شروع ، به جمع، تفریق وچهار عمل اصلی ، کسر، جذر ، لگاریتم ، مشتق، ..... بیانجامد.

راهبردهای سازمان دادن به فعالیتهای کلاس درس

 1. اخذموافقت وافزایش مشارکت شاگردان درتدریس
 2. تعیین فعالیت فوری شاگردان پس از ورود به کلاس
 3. طرح سوالات انگیزشی برای توجه وتحریک تفکر دانش آموزان
 4. بیان دانش آموزان از یافته های خود برای دیگر دانش آموزان
 5. توجیه دانش آموزان مبنی براینکه امریادگیری غالبا" همراه مشکلات می باشد.مثلا" اگر دانش آموزی نمره کم آورد، ناامید نشود.
 6. آموزش دانش آموزان مبنی براینکه چگونه تفکر واحساسات خودرابنویسند.
 7. تقویت خواندن شفاهی
 8. کارگروهی به منظور مشارکت وتبادل تجارب گروهی
 9. تقویت حمایت گروهی
 10. کنفرانس به طور داوطلبانه

نتیجه گیری:

باید به وحدت تعلیماتی درکلاس توجه خاص نمود.

منبع: راهنمای عملی روشهای نوین تدریس باعنایت به نگرش فراشناختی از : دکتر عباس خورشیدی، شهاب الدین غندالی، محمدحسینی فهرجی  انتشارات پسین  ص 60-56

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴ساعت 18:30  توسط soltani  | 

دوستان عزیز به وبلاگ من خوش اومدید

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴ساعت 18:28  توسط soltani  | 

دوستان عزیز به وبلاگ من خوش اومدید

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴ساعت 18:28  توسط soltani  | 

welcome

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 20:41  توسط soltani  | 

welcome


برچسب‌ها: http, dreamatico, com, data_images, flowers
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 20:40  توسط soltani  |